O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «SIFAT» O‘zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi sifat.uz

 O'zstandart" agentligi qoshidagi O'zbekiston "Sifat" paxta maxsulotlarini sertifikatlashtirish markazi davlat unitar korxonasi hisoblanadi hamda ma’muriy jihatdan boshqa Vazirliklar va idoralar, shuningdek tayyorlovchilar va хaridorlarga bog‘liq emas. O‘z faoliyatini хo‘jalik hisobi, o‘z o‘zini mablag‘ bilan ta’minlash va o‘z o‘zini boshqarish prinsiplarida   amalga oshiradi.